Jesteś tutaj

Kontakt

Katedra Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii
ul. Banacha 1
02-097 Warszawa

Kierownik Katedry:

Prof. dr hab. n. farm. Maciej Małecki

Sekretariat:
Małgorzata Mika
email: farmacjamolekularna@wum.edu.pl

 

Telefon: (0-22) 57 20 977; (0-22) 57 20 978
Faks: (0-22) 57 20 978

Zakład Biologii Molekulanej
Zakład Farmacji Stosowanej

Kierownik:

Prof. dr hab. n. farm. Maciej Małecki

Kierownik:

Prof. dr hab. n. farm. Maciej Małecki

e-mail: mmalecki@wum.edu.pl

e-mail: mmalecki@wum.edu.pl

Telefon: (0-22) 57 20 977; (0-22) 57 20 978

Faks: (0-22) 57 20 978

Telefon: (0-22) 57 20 977; (0-22) 57 20 978

Faks: (0-22) 57 20 978


Redaktor witryny: Joanna Skubis-Zegadło (jzegadlo@wum.edu.pl)
Zdjęcia: Dział Fotomedyczny WUM