Jesteś tutaj

Publikacje

Rok 2013

 1. Hajdukiewicz K, Stachurska A, Proczka R, Małecki M. Study of angiogenic gene ointments designed for skin neovascularization.Med Wieku Rozwoj. 2013 Jan-Mar;17(1):31-6.
 2. Podolska K, Lipiec A, Hajdukiewicz K, Lubkowska H, Małecki M Sonic hedgehog stimulates the recruitment of endothelial progenitor cells.Med Wieku Rozwoj. 2013 Apr-Jun;17(2):151-6.
 3. Olejarz W, Bryk D, Zapolska-Downar D, Małecki M, Stachurska A, Sitkiewicz D. Mycophenolic acid attenuates the tumour necrosis factor-α-mediated proinflammatory response in endothelial cells by blocking the MAPK/NF-κB and ROS pathways.Eur J Clin Invest. 2013 Oct 17. doi: 10.1111/eci.12191.
 4. Małecki M Gene therapy. Med Wieku Rozwoj. 2013 Jul-Sep;17(3):189-90.
 5. Bogusławska J, Małecki M.siRNA preparations in gene therapy of melanoma. Med Wieku Rozwoj. 2013 Jul-Sep;17(3):196-201.
 6. Szabłowska-Gadomska I, Górska A, Małecki M. Induced Pluripotent Stem Cells (iPSc) for gene therapy. Med Wieku Rozwoj. 2013 Jul-Sep;17(3):191-5. [Abstrakt | application/pdf iconPDF]
 7. Skubis-Zegadło J, Stachurska A,  Małecki MVectrology of adeno-associated viruses (AAV). Med Wieku Rozwoj. 2013 Jul-Sep;17(3):202-6. [Abstrakt | application/pdf iconPDF]

Rok 2012

 1. Podolska K, Stachurska A, Hajdukiewicz K, Małecki M. Gene therapy prospects: intranasal delivery of therapeutic genes. Adva nces in Clinical and Experimental Medicine 2012; 21: 525-34. IF: 0,103. [Abstrakt | application/pdf iconPDF]
 2. Statkiewicz M, Małecki M. Rola szlaku sygnałowego Sonic Hedgehog w nowotworzeniu: macierzyste komórki nowotworowe, oporność wielolekowa, angiogeneza. Postępy Biologii Komórki 2012; 39: 531-56.[Abstrakt|application/pdf iconPDF]
 3. Sunderland P,Małecki M. Terapia genowa w farmacji. Manager Apteki 2012; 2.
 4. Nowak-Stępniowska A, Wiktorska K, Małecki M. Milczarek M, Lubelska K, Padzik-Graczyk A. Cytotoxicity of PP(Arg)(2)- and PP(Ala)(2)(Arg)(2)-based photodynamic therapy and early stage of apoptosis induction in human breast cancers in vitro. Acta Biochemica Polonica 2012;59: 603-11. IF: 1,491. [Abstrakt|application/pdf iconPDF]
 5. Hajdukiewicz K, Stachurska A, Proczka R, Małecki M. Study of angiogenic gene ointments designed for skin neovascularization.Med Wieku Rozwoj. 2013 Jan-Mar;17(1):31-6.

Rok 2011

 1. Kukuła K, Chojnowska L, Dąbrowski M, Witkowski A, Chmielak Z, Skwarek M, Kądziela J, Teresińska A, Małecki M, Janik P, Lewandowski Z, Kłopotowski M, Wnuk J, Rużyłło W. Intramyocardial plasmid-encoding human vascular endothelial growth factor A165/basic fibroblast growth factor therapy using percutaneous transcatheter approach in patients with refractory coronary artery disease (VIF-CAD). American Heart Journal 2011; 161: 581-9. IF: 5,052. [Abstrakt|application/pdf iconPDF]
 2. Stachurska A, Stachurski P, Małecki M. MikroRNA w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Choroby serca i naczyń 2011; 8: 158-64.[Abstrakt|application/pdf iconPDF]
 3. Przybyszewska M, Miłoszewska J, Rzonca S, Trembacz H,  Pyśniak K, Kotlarz A, Swoboda P, Zalewska M,  Małecki M. Soluble TNF-a Receptor I Encoded on Plasmid Vector and Its Application in Experimental Gene Therapy of Radiation-Induced Lung Fibrosis. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis 2011; 59:315–26. IF: 2,385.[Abstrakt|application/pdf iconPDF]
 4. Zajkowska A, Stachurska A, Małecki M. MikroRNA-208 jako biomarker uszkodzenia mięśnia sercowego. Czynniki Ryzyka 2011; 2: 3-9.[Abstrakt|application/pdf iconPDF]
 5. Zapolska-Downar D, Bryk D, Małecki M, Hajdukiewicz K, Sitkiewicz D. Aronia melanocarpa fruit extract exhibits anti-inflammatory activity in human aortic endothelial cells. European Journal of Nutrition 2011. IF: 3,343. [Abstrakt|application/pdf iconPDF]
 6. Bryk D, Zapolska-Downar D, Małecki M, Hajdukiewicz K, Sitkiewicz D. Trans fatty acids induce a proinflamantory response in endothelial cells through ROS-dependent nuclear factor-kB activation. Journal of Physiology and Pharmacology 2011; 62: 229-38. IF: 2,130.  [Abstrakt|application/pdf iconPDF]
 7. Kukuła K, Dąbrowski M, Chmielak Z, Kądziela J, Skwarek M, Kłopotowskie M, Chojnowska L, Małecki M, Janik P, Witkowski A, Rużyłło W. Terapia genowa w chorobie wieńcowej. Badania VIF-CAD. Postępy Polskiej Medycyny i Farmacji 2011; 1: 59-65. [Abstrakt|application/pdf iconPDF]
 8. Nowak-Stępniowska A, Wiktorska K, Małecki M,   Romiszewska A, Padzik-Graczyk A. Cytotoxicity of PP(Arg) 2 and Hp(Arg) 2 – mediated photodynamic therapy and early stage of apoptosis induction in prostate carcinoma in vitro. Acta Biochemica Polonica 2011; 58: 497-505. IF: 1,234.  [Abstrakt|application/pdf iconPDF]
 9. Kuźnicka E, Małecki M. Niewirusowe preparaty genowe: charakterystyka metod oceny właściwości fizyko-chemicznych. Annales Academiae Medicae Silesiensis 2011; 65: 67-79.
 10. Nowak-Stępniowska A, Małecki M, Wiktorska K, Romiszewska A, Graczyk A. Inhibition of cell growth induced by photosensitizer PP(Arg)2 - mediated photodynamic therapy in human breast and prostate cell lines. Part I. Photodiagnosis Photodyn Ther. 2011 Mar;8(1):39-48. [Abstrakt | application/pdf iconPDF] IF: 2,302.

Rok 2010

 1. Malecki M, Proczka R, Chorostowska-Wynimko J, Swoboda P, Delbani A, Pachecka J. Recombinant adeno-associated viruses (rAAV2) facilitate the intraperitoneal gene delivery to cancer cells. Oncology Letters 2010; 1: 177-80. [Abstrakt | application/pdf iconPDF]
 2. Gawrychowski K, Małecki M, Szewczyk G, Panek G, Śmiertka W,  Roszkowska-Purska K, Bidziński M, Sadowska M, Surowińska J,  Dąbrowska M, Górniak A, Krynicki R, Hajdukiewicz K. Terapia genowa miejscowo zaawansowanego raka sromu konstruktem psFLT. Współczesna Onkologia 2010; 14: 11-4. [Abstrakt | application/pdf iconPDF]

Rok 2009

 1. Malecki M, Swoboda P, Pachecka J. Recombinant adeno-associated virus derived vectors (rAAV2) efficiently transduce ovarian and hepatocellular carcinoma cells – implications to cancer gene therapy. Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research 2009; 66: 93-9. [Abstrakt | application/pdf iconPDF]
 2. Lipiec A, Małecki M, Hajdukiewicz K. Serotypy wirusów związanych z adenowirusami. Postępy Biochemii 2009; 55: 95-102. [Abstrakt | application/pdf iconPDF]
 3. Małecki M, Hajdukiewicz K, Pachecka J. Rekombinowane wektory wirusowe rAAV w terapii genowej nowotworów. Farmaceutyczny Przegląd Naukowy 2009; 2: 48-51. [Abstrakt | application/pdf iconPDF]
 4. Rzońca S, Małecki M. Proapoptotyczna terapia genowa a wrażliwość nowotworów na chemioterapię. Współczesna Onkologia 2009; 13: 61-5. [Abstrakt | application/pdf iconPDF]
 5. Statkiewicz M, Małecki M. Macierzyste komórki nowotworowe, a oporność nowotworów na terapię. Nowotwory Journal of Oncology 2009; 59: 456-63. [Abstraktapplication/pdf iconPDF]
 6. Jagus P, Proczka R, Chorostowska-Wynimko J, Małecki M , Polańska M, Kędzior M, Roży A, Polański J. Differential regulation of endothelial cells proliferative and proangiogenic activity by sera from patients with lower limb ischemia. Central European Journal of Immunology 2009; 34: 239-42. [Abstrakt | application/pdf iconPDF]