Jesteś tutaj

Studia podyplomowe

 Studia podyplomowe:  Analityka Medyczna

Prowadzone przedmioty:

  • biologia molekularna

Materiały dydaktyczne:

biologia molekularna


Osobą do kontaktu w sprawach związanych z zajęciami z Biologii molekularnej na studiach podyplomowych Analityki Medycznej  w roku akademickim 2015/2016 jest mgr Agnieszka Zajkowska agnieszka.zajkowska@wum.edu.pl