Jesteś tutaj

Zespół naukowy

 

Katedra Farmacji Stosowanej

Kierownik: Prof. dr hab. n. farm. Maciej Małecki

Nauczyciele akademiccy: 
 dr hab. n. farm Edmund Sieradzki
 dr n. farm. Iwona Barszczewska-Zagrodzka
 dr n. farm. Małgorzata Czesławska
 dr n. farm. Bożenna Kwiatkowska
 dr n. farm. Magdalena Orzechowska
 dr n. med. Joanna Skubis-Zegadło
 mgr farm. Edyta Banaczkowska-Duda
 mgr farm. Agnieszka Chodkowska
 mgr Milena Czajka
 mgr farm. Izabela Kubrak
 mgr farm. Ewa Piotrowicz
 mgr farm. Iwona Piotrowska
mgr Żaneta Słyk
 mgr farm. Natalia Stachowiak
 mgr farm. Małgorzata Woźniak
 mgr Agnieszka Zajkowska
 mgr farm. Małgorzata Zdzieborska
 mgr farm. Anna Żebrowska-Szulc
Doktoranci: 
 mgr Joanna Bogusławska-Duch
 mgr Magdalena Ducher
 mgr. Alicja Bienikowska
Pracownicy inżynieryjno-techniczni: 
 Agnieszka Górska 
 Agnieszka Łuczak 
 Ewa Mazowiecka 
 Izabella Ostrowska
 Jolanta Waszczak
sekretariat: 
 Małgorzata Mika

 

Katedra Farmacji Stosowanej prowadzi badania w zakresie: Innowacyjnych preparatów leczniczych – (klonowanie, badania podstawowe i kliniczne) w zakresie eksperymentalnej terapii genowej chorób naczyniowo-sercowych i nowotworowych. Prowadzimy również badania nad preparatami genowymi: formy farmaceutyczne dla rekombinowanych plazmidów i wirusów.Ważne miejsce w naszych badaniach zajmuje również diagnostyka molekularna – (badania podstawowe i kliniczne) w tym niebiałkowe markery (miRNA) chorób naczyniowo-sercowych oraz toksyczność leków.