Witamy na stronie Katedry Farmacji Stosowanej

studia podyplomowe Analityka Medyczna

Osobą do kontaktu w sprawach związanych z zajęciami z Biologii

molekularnej na studiach podyplomowych Analityki Medycznej  w roku

akademickim 2015/2016 jest mgr Agnieszka Zajkowska

agnieszka.zajkowska@wum.edu.pl

Zebranie Magistrantów realizujących prace dyplomowe w Katedrze Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii

Zebranie Magistrantów realizujących

prace dyplomowe


w Katedrze Farmacji Stosowanej

Plan zajęć blok Fakultatywny Kosmetologia Farmaceutyczna z Elementami Medycyny Estetycznej

Plan zajęć Fakultatywnego Bloku Programowego Kosmetologia Farmaceutyczna z Elementami Medycyny Estetycznej.

UWAGA. Plan może zostać nieznacznie zmodyfikowany. 

Oceny z testu z przedmiotu biologia molekularna.

Oceny z testu zaliczeniowego z przedmiotu biologia molekularna, który odbył się dnia 02.07.2015 (oceny).

Test poprawkowy odbędzie się 31.08.15 o godz 10.00 w Sali Ćwiczeń Katedry Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii

Zaliczenie z przedmiotu Biologia Molekularna

Zaliczenie z przedmiotu Biologia Molekularna dla kierunku Farmacja odbędzie się 2 lipca o godzenie 13.00

Grupa  1, 2, 3 i 4               Sala Olszewskiego

Grupa  5, 6 7, 8, 9             Sala Koskowskiego

Grupa 10 i 11                     Sala A

Wyniki egzaminu poprawkowego z Biologii Molekularnej II roku Analityki

Wyniki egzaminu poprawkowego z Biologii Molekularnej II roku Analityki

Medycznej. Osoby, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów,

uprawniającej do zaliczenia egzaminu, proszone są o kontakt z

Kierownikiem Zakładu Biologii Molekularnej.


Wyniki egzaminu (pdf)

Egzamin poprawkowy z biologii molekularnej - Analityka Medyczna II rok

Egzamin poprawkowy z biologii molekularnej - Analityka Medyczna II rok 


Egzamin poprawkowy z biologii molekularnej odbędzie się 20.02.2015r o

godz. 9 w sali im. Krauzego.

Wyniki z egzaminu z Biologii Molekularnej - II rok Analityki Medycznej

Wyniki z egzaminu z Biologii Molekularnej - II rok Analityki Medycznej (pdf)

Egzamin z Biologii Molekularnej - II rok Analityki Medycznej

Egzamin z Biologii Molekularnej odbędzie się 4.02.2015r o godz. 10 w
salach im. Derynga oraz im. Krauzego.

Spotkanie magistrantów Katedry Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii

Spotkanie magistrantów Katedry Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii odbędzie się 04.11.2014 (wtorek) o godz. 17.00 w bibliotece katedry.

Strony

Kolokwium z maści.

UWAGA STUDENCI IV ROKU

Kolokwium z maści dla osób, które jeszcze nie zaliczyły tego przedmiotu odbędzie się

dn. 16.05.2017 (wtorek) o godz. 9.00

Egzamin poprawkowy z Biologii Molekularnej

Egzamin poprawkowy
z Biologii Molekularnej
dla Studentów
II roku Analityki Medycznej odbędzie się 8.02.2017r.
o godz. 10.30 w Sali im. Derynga

Egzamin z Biologii Molekularnej dla Studentów II roku Analityki Medycznej

Egzamin z Biologii Molekularnej
dla Studentów
II roku Analityki Medycznej odbędzie się 25.01.2017r.
o godz. 10.30 w Sali A

Zaliczenie poprawkowe z Biologii molekularnej

Zaliczenie poprawkowe
z Biologii molekularnej
dla kierunku Farmacja odbędzie się 6.09.2016r o godz. 10 00
w Sali „A”

Wyniki egzaminu z Biologii Molekularnej

Wyniki egzaminu z Biologii Molekularnej (tutaj). Prace są do wglądu w dniu 17.06.2016 od godziny 10.00-13.00.

UWAGA

Z powodu pomyłki w punktacji, nastąpiła korekta ocen następujących osób:

Zaliczenie z Biologii Molekularnej na kierunku Farmacja

Zaliczenie z Biologii Molekularnej na kierunku Farmacja

odbędzie się 16.06.2016 (czwartek) o godz. 10.00 w salach:

s. im. prof. Olszewskiego

Plan zajęć -blok Fakultatywny Kosmetologia Farmaceutyczna z Elementami Medycyny Eststycznej

Plan zajęć -blok Fakultatywny Kosmetologia Farmaceutyczna z Elementami Medycyny Eststycznej (tutaj)

Egzamin z Biologii molekularnej

Egzamin z Biologii molekularnej dla II roku Analityki Medycznej odbędzie się w dniu 6.02.2016 o godz. 10.00 w Sali im. Prof. B. Olszewskiego

studia podyplomowe Analityka Medyczna

Osobą do kontaktu w sprawach związanych z zajęciami z Biologii

molekularnej na studiach podyplomowych Analityki Medycznej  w roku

akademickim 2015/2016 jest mgr Agnieszka Zajkowska

agnieszka.zajkowska@wum.edu.pl

Zebranie Magistrantów realizujących prace dyplomowe w Katedrze Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii

Zebranie Magistrantów realizujących

prace dyplomowe


w Katedrze Farmacji Stosowanej

Strony