Witamy na stronie Katedry Farmacji Stosowanej

studia podyplomowe Analityka Medyczna

Osobą do kontaktu w sprawach związanych z zajęciami z Biologii

molekularnej na studiach podyplomowych Analityki Medycznej  w roku

akademickim 2015/2016 jest mgr Agnieszka Zajkowska

agnieszka.zajkowska@wum.edu.pl

Zebranie Magistrantów realizujących prace dyplomowe w Katedrze Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii

Zebranie Magistrantów realizujących

prace dyplomowe


w Katedrze Farmacji Stosowanej

Plan zajęć blok Fakultatywny Kosmetologia Farmaceutyczna z Elementami Medycyny Estetycznej

Plan zajęć Fakultatywnego Bloku Programowego Kosmetologia Farmaceutyczna z Elementami Medycyny Estetycznej.

UWAGA. Plan może zostać nieznacznie zmodyfikowany. 

Oceny z testu z przedmiotu biologia molekularna.

Oceny z testu zaliczeniowego z przedmiotu biologia molekularna, który odbył się dnia 02.07.2015 (oceny).

Test poprawkowy odbędzie się 31.08.15 o godz 10.00 w Sali Ćwiczeń Katedry Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii

Zaliczenie z przedmiotu Biologia Molekularna

Zaliczenie z przedmiotu Biologia Molekularna dla kierunku Farmacja odbędzie się 2 lipca o godzenie 13.00

Grupa  1, 2, 3 i 4               Sala Olszewskiego

Grupa  5, 6 7, 8, 9             Sala Koskowskiego

Grupa 10 i 11                     Sala A

Wyniki egzaminu poprawkowego z Biologii Molekularnej II roku Analityki

Wyniki egzaminu poprawkowego z Biologii Molekularnej II roku Analityki

Medycznej. Osoby, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów,

uprawniającej do zaliczenia egzaminu, proszone są o kontakt z

Kierownikiem Zakładu Biologii Molekularnej.


Wyniki egzaminu (pdf)

Egzamin poprawkowy z biologii molekularnej - Analityka Medyczna II rok

Egzamin poprawkowy z biologii molekularnej - Analityka Medyczna II rok 


Egzamin poprawkowy z biologii molekularnej odbędzie się 20.02.2015r o

godz. 9 w sali im. Krauzego.

Wyniki z egzaminu z Biologii Molekularnej - II rok Analityki Medycznej

Wyniki z egzaminu z Biologii Molekularnej - II rok Analityki Medycznej (pdf)

Egzamin z Biologii Molekularnej - II rok Analityki Medycznej

Egzamin z Biologii Molekularnej odbędzie się 4.02.2015r o godz. 10 w
salach im. Derynga oraz im. Krauzego.

Spotkanie magistrantów Katedry Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii

Spotkanie magistrantów Katedry Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii odbędzie się 04.11.2014 (wtorek) o godz. 17.00 w bibliotece katedry.

Strony

UWGA STUDENCI IV ROKU

   Ostatnim terminem na zaliczenie zaległych/niezdanych

kolokwiów z leków parenteralnych jest 08.05.2018 o godz. 9.15

STUDENCI III ROKU

       Zaliczenie z przedmiotu Technologia Postaci Leku I odbędzie sie 24.05.2018 o godz. 16.00 w sali:

   im. Koskowskiego,

   im. Olszewskiego

     sala A

Uwaga studenci III i IV roku

 W dniach 07- 12.05.2018 proszę dostarczyć do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego

oświadczenia dotyczące praktyk wkacyjnych

Uwaga studenci III roku

Termin odrabiania zajęć przez studentów III roku w zakresie przedmiotu TPL I (zwolnienia, usprawiedliwione nieobecności), wyznaczony jest na 14.05.2018 do 18.05.2018. Proszę zgłaszać się do asystenta prowadzącego.

Uwaga magistranci

 Seminarium magisterskie podsumowujące

odbędzie się 23.05.2018 o godz. 11.00

w bibliotece Zakładu Farmacji Stosowanej.

Uwaga studenci IV roku Farmacji

    Osoby, które nie zaliczyły pracowni w ramach przedmiotu TPL II proszone sa o kontakt z asystentami:

mgr Agnieszka Zajkowska - leki do oczu

mgr Iwona Piotrowska       - maści

mgr Alicja Bieńkowska     - maści

Uwaga studenci IV roku

 Osoby, które nie zaliczyły pracowni Leków do oczu w ramach przedmiotu TPL II proszone są o kontakt z

Panią mgr Agnieszką Zajkowską. Termin zaliczenia upływa 30.04.2018.

zajęcia w zakładzie produkcyjnym Eris dla 4 roku.

Dzień 8.06.18 godzina 10.00

Miejsce: sierdziba firmy Dr Irena Eris. ul. Armii Krajowej 12, Piaseczno

 

Praktyki wakacyjne po III roku

  Uwaga. W załaczeniu informacje dotyczace praktyk wakacyjnych po III roku.

ZałącznikWielkość
PDF icon praktyka_wakacyjna_po_iii_roku.pdf244.66 KB
PDF icon studenc_i_iii_roku.pdf97.17 KB

Uwaga studenci IV roku

 W załaczeniu informacje dotyczące

zaliczenia elektronicznego z TPL II

ZałącznikWielkość
PDF icon scan_20180302_133528.pdf1.96 MB

Strony