Witamy na stronie Katedry Farmacji Stosowanej

Oceny z zaliczenia testu poprawkowego z dn. 05.09.14

Oceny z zaliczenia testu poprawkowego z dn. 05.09.14 (tutaj)
Osoby których numery indeksów są zaznaczone na czerwono pilnie proszone są
o kontakt na adres e- mail  igadomska@wum.edu.pl lub kontakt telefoniczny
do sekretariatu katedry.

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu BIOLOGIA MOLEKULARNA dla Kierunku FARMACJA

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu BIOLOGIA MOLEKULARNA  dla Kierunku FARMACJA odbędzie się dnia 5 września 2014 (piątek) o godzinie 12.00 w  dużej  sali ćwiczeń Katedry Farmacji Stosowanej i Bioinzynierii (parter).

Wyniki z testu biologia molekularna

  • Wyniki z testu zaliczeniowego z przedmiotu biologia molekularna (uwzględniono podwyższenie o 0,5 stopnia dla osób z maksymalną liczbą punktów z ćwiczeń).
  • Osobom,  które z testu zaliczeniowego otrzymały poniżej 18 punktów a jednocześnie uzyskały maksymalną ilość punktów z ćwiczeń wystawiono ocenę 3.
ZałącznikWielkość
PDF icon oceny66.41 KB
PDF icon oceny-c.d.17.14 KB

Zaliczenie z Biologii Molekularnej- farmacja III rok

Zaliczenie z Biologii Molekularnej- farmacja III rok

Test zaliczeniowy z Biologii Molekularnej odbędzie się 05.06.2014 o godzinie 10.30 w salach wykładowych:

sala A i sala Olszewskiego.

Test zaliczeniowy (30 pytań) obejmuje wiedzę z wykładu (20 pytań) oraz ćwiczeń (10 pytań).

Informujemy, że osoby które uzyskały 15 pkt. z ćwiczeń będą miały o pół stopnia podwyższoną ocenę z testu końcowego.

Spotkanie organizacyjne Koła Naukowego

Spotkanie organizacyjne Koła Naukowego odbędzie się w czwartek 6.03.2014 o godz. 13 w Bibliotece Katedry Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych Studentów.

Termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu "biologia molekularna"

Egzamin poprawkowy z biologii molekularnej dla analityki medycznej odbędzie się 13.02.14 o godzinie 15.15 w sali Olszewskiego.

Spotkanie magistrantów Katedry Farmacji Stosowanej i Bioinzynierii

Zapraszamy magistrantów Katedry Farmacji Stosowanej i Bioinzynierii na zebranie, które odbędzie się 17.02.2014 o godzinie 13.00 w bibliotece katedry.

Oceny z przedmiotu "biologia molekularna" dla analityki medycznej

Oceny z egzaminu "biologia molekularna"

db+: 55291

dst+ : nr albumu: 61975, 61984, 61987, 62002,

dst : nr albumu 61963, 61972, 61973, 61976, 61982, 61994, 65344, 61995, 62006, 61986

Egzamin poprawkowy odbędzie się w sesji poprawkowej.

Strony

Plan zajęć blok Fakultatywny Kosmetologia Farmaceutyczna z Elementami Medycyny Estetycznej

Plan zajęć Fakultatywnego Bloku Programowego Kosmetologia Farmaceutyczna z Elementami Medycyny Estetycznej.

UWAGA. Plan może zostać nieznacznie zmodyfikowany. 

Oceny z testu z przedmiotu biologia molekularna.

Oceny z testu zaliczeniowego z przedmiotu biologia molekularna, który odbył się dnia 02.07.2015 (oceny).

Test poprawkowy odbędzie się 31.08.15 o godz 10.00 w Sali Ćwiczeń Katedry Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii

Zaliczenie z przedmiotu Biologia Molekularna

Zaliczenie z przedmiotu Biologia Molekularna dla kierunku Farmacja odbędzie się 2 lipca o godzenie 13.00

Grupa  1, 2, 3 i 4               Sala Olszewskiego

Grupa  5, 6 7, 8, 9             Sala Koskowskiego

Grupa 10 i 11                     Sala A

Wyniki egzaminu poprawkowego z Biologii Molekularnej II roku Analityki

Wyniki egzaminu poprawkowego z Biologii Molekularnej II roku Analityki

Medycznej. Osoby, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów,

uprawniającej do zaliczenia egzaminu, proszone są o kontakt z

Kierownikiem Zakładu Biologii Molekularnej.


Wyniki egzaminu (pdf)

Egzamin poprawkowy z biologii molekularnej - Analityka Medyczna II rok

Egzamin poprawkowy z biologii molekularnej - Analityka Medyczna II rok 


Egzamin poprawkowy z biologii molekularnej odbędzie się 20.02.2015r o

godz. 9 w sali im. Krauzego.

Wyniki z egzaminu z Biologii Molekularnej - II rok Analityki Medycznej

Wyniki z egzaminu z Biologii Molekularnej - II rok Analityki Medycznej (pdf)

Egzamin z Biologii Molekularnej - II rok Analityki Medycznej

Egzamin z Biologii Molekularnej odbędzie się 4.02.2015r o godz. 10 w
salach im. Derynga oraz im. Krauzego.

Spotkanie magistrantów Katedry Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii

Spotkanie magistrantów Katedry Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii odbędzie się 04.11.2014 (wtorek) o godz. 17.00 w bibliotece katedry.

Oceny z zaliczenia testu poprawkowego z dn. 05.09.14

Oceny z zaliczenia testu poprawkowego z dn. 05.09.14 (tutaj)
Osoby których numery indeksów są zaznaczone na czerwono pilnie proszone są
o kontakt na adres e- mail  igadomska@wum.edu.pl lub kontakt telefoniczny
do sekretariatu katedry.

Strony