Witamy na stronie Katedry Farmacji Stosowanej

BLOK BIOTECHNOLOGIA W OCHRONIE ZDROWIA

Seminarium z Hodowli Komórek Zwierzęcych odbędzie się  w Bibliotece
Katedry Farmacji Stosownej i Bioinżynierii dnia 9.12.13 o gadzinie 13.00.

Koło naukowe

Terminy zajęć "Biologia Molekularna" -II rok analityki medycznej

Terminy zajęć z Biologii Molekularnej dla II roku analityki medycznej:

Termin: poniedziałek (30.09, 07.10, 14.10, 21.10, 28.10, 4.11, 18.11, 25.11, 2.12, 09.12, 16.12, 13.01.2014)

Godzina: 16.15-19.30

Miejsce wykładów: Sala im. Prof. Bronisława Koskowskiego, ul. Banacha 1.

Miejsce ćwiczeń: sala ćwiczeniowa Zakładu Biochemii i Chemii Klinicznej.

Na wykłady proszę przynieść marker do pisania po szkle i plastiku, fartuch laboratoryjny, wydrukowane materiały dydaktyczne dotyczące odpowiednich ćwiczeń.

Na ćwiczeniach obowiązuje zmiana obuwia!.

Zaliczenie z Biologii Molekularnej- farmacja III rok

Test zaliczeniowy z Biologii Molekularnej odbędzie się 06.06.2013 o godzinie 10.30 w salach wykładowych:

sala A i sala Olszewskiego.

Test zaliczeniowy (30 pytań) obejmuje wiedzę z wykładu (20 pytań) oraz ćwiczeń (10 pytań).

Zaległy wykład z Biologii Molekularnej

Zaległy wykład z Biologii Molekularnej odbędzie się 27.05.2013 o godzinie 8.30-9.15.

Ćwiczenia "Biologia Molekularna" III rok farmacji.

Ćwiczenia z Biologii Molekularnej będą odbywać się w Katedrze Biochemii i Chemii Klinicznej od 07.05.2013.

Na ćwiczenia proszę zabrać: fartuch, pisak, wydrukowane przepisy dotyczące poszczególnych ćwiczeń (dostępne w zakładce materiały dydaktyczne).

Do ćwiczeń należy się przygotować.

Ćwiczenia kończą się oceną. Na każdym z ćwiczeń można zdobyć 5 punktów (3 ćwiczenia x 5 pkt. - max. 15 pkt.). Ocenie podlega wiedza studenta weryfikowana za pomocą pytań (3 punkty) oraz wynik z pracy praktycznej i jego poprawna interpretacja (2 punkty).

Zakład Biologii Molekularnej częścią Katedry Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii.

Zgodnie z uchwałą Senatu z dnia 25.II.2013 Zakład Biologii Molekularnej wszedł w skład Katedry Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii.

Studia podyplomowe analitya medyczna

Studia podyplomowe analitya medyczna.

Na ćwiczenia 3.03.2013 proszę przynieść: fartuch, pisak, wydrukowany przepis: "izolacja DNA"

Poprawka z biologii molekularnej dla studentów analityki medycznej.

Terminy poprawek z biologii molekularnej dla studentów analityki medycznej:

21 i 28. 01.2013 godzina 15.00.

Miejsce:

Zakład Biologii Molekularnej WUM (Biblioteka Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej).

Studenckie koło naukowe

Informujemy, że planowaną datą rozpoczęcia działalności studenckiego koła naukowego jest październik 2013.

Strony

UWAGA

Osoby, które do dnia 4.09.2017 nie zaliczyły następujących przedmiotów: TPLII, Biologia molekularna. Proszone są o pilny kontakt. 

Zaliczenie poprawkowe z Biologii molekularnej

Zaliczenie poprawkowe z Biologii molekularnej dla studentów III roku kierunku Farmacja odbędzie się 29 czerwca o godz. 10.30 - 11.30 w Sali im. Koskowskiego.

Kolokwium z maści.

UWAGA STUDENCI IV ROKU

Kolokwium z maści dla osób, które jeszcze nie zaliczyły tego przedmiotu odbędzie się

dn. 16.05.2017 (wtorek) o godz. 9.00

Egzamin poprawkowy z Biologii Molekularnej

Egzamin poprawkowy
z Biologii Molekularnej
dla Studentów
II roku Analityki Medycznej odbędzie się 8.02.2017r.
o godz. 10.30 w Sali im. Derynga

Egzamin z Biologii Molekularnej dla Studentów II roku Analityki Medycznej

Egzamin z Biologii Molekularnej
dla Studentów
II roku Analityki Medycznej odbędzie się 25.01.2017r.
o godz. 10.30 w Sali A

Zaliczenie poprawkowe z Biologii molekularnej

Zaliczenie poprawkowe
z Biologii molekularnej
dla kierunku Farmacja odbędzie się 6.09.2016r o godz. 10 00
w Sali „A”

Wyniki egzaminu z Biologii Molekularnej

Wyniki egzaminu z Biologii Molekularnej (tutaj). Prace są do wglądu w dniu 17.06.2016 od godziny 10.00-13.00.

UWAGA

Z powodu pomyłki w punktacji, nastąpiła korekta ocen następujących osób:

Zaliczenie z Biologii Molekularnej na kierunku Farmacja

Zaliczenie z Biologii Molekularnej na kierunku Farmacja

odbędzie się 16.06.2016 (czwartek) o godz. 10.00 w salach:

s. im. prof. Olszewskiego

Plan zajęć -blok Fakultatywny Kosmetologia Farmaceutyczna z Elementami Medycyny Eststycznej

Plan zajęć -blok Fakultatywny Kosmetologia Farmaceutyczna z Elementami Medycyny Eststycznej (tutaj)

Egzamin z Biologii molekularnej

Egzamin z Biologii molekularnej dla II roku Analityki Medycznej odbędzie się w dniu 6.02.2016 o godz. 10.00 w Sali im. Prof. B. Olszewskiego

Strony