Witamy na stronie Katedry Farmacji Stosowanej

BLOK BIOTECHNOLOGIA W OCHRONIE ZDROWIA

Seminarium z Hodowli Komórek Zwierzęcych odbędzie się  w Bibliotece
Katedry Farmacji Stosownej i Bioinżynierii dnia 9.12.13 o gadzinie 13.00.

Koło naukowe

Terminy zajęć "Biologia Molekularna" -II rok analityki medycznej

Terminy zajęć z Biologii Molekularnej dla II roku analityki medycznej:

Termin: poniedziałek (30.09, 07.10, 14.10, 21.10, 28.10, 4.11, 18.11, 25.11, 2.12, 09.12, 16.12, 13.01.2014)

Godzina: 16.15-19.30

Miejsce wykładów: Sala im. Prof. Bronisława Koskowskiego, ul. Banacha 1.

Miejsce ćwiczeń: sala ćwiczeniowa Zakładu Biochemii i Chemii Klinicznej.

Na wykłady proszę przynieść marker do pisania po szkle i plastiku, fartuch laboratoryjny, wydrukowane materiały dydaktyczne dotyczące odpowiednich ćwiczeń.

Na ćwiczeniach obowiązuje zmiana obuwia!.

Zaliczenie z Biologii Molekularnej- farmacja III rok

Test zaliczeniowy z Biologii Molekularnej odbędzie się 06.06.2013 o godzinie 10.30 w salach wykładowych:

sala A i sala Olszewskiego.

Test zaliczeniowy (30 pytań) obejmuje wiedzę z wykładu (20 pytań) oraz ćwiczeń (10 pytań).

Zaległy wykład z Biologii Molekularnej

Zaległy wykład z Biologii Molekularnej odbędzie się 27.05.2013 o godzinie 8.30-9.15.

Ćwiczenia "Biologia Molekularna" III rok farmacji.

Ćwiczenia z Biologii Molekularnej będą odbywać się w Katedrze Biochemii i Chemii Klinicznej od 07.05.2013.

Na ćwiczenia proszę zabrać: fartuch, pisak, wydrukowane przepisy dotyczące poszczególnych ćwiczeń (dostępne w zakładce materiały dydaktyczne).

Do ćwiczeń należy się przygotować.

Ćwiczenia kończą się oceną. Na każdym z ćwiczeń można zdobyć 5 punktów (3 ćwiczenia x 5 pkt. - max. 15 pkt.). Ocenie podlega wiedza studenta weryfikowana za pomocą pytań (3 punkty) oraz wynik z pracy praktycznej i jego poprawna interpretacja (2 punkty).

Zakład Biologii Molekularnej częścią Katedry Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii.

Zgodnie z uchwałą Senatu z dnia 25.II.2013 Zakład Biologii Molekularnej wszedł w skład Katedry Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii.

Studia podyplomowe analitya medyczna

Studia podyplomowe analitya medyczna.

Na ćwiczenia 3.03.2013 proszę przynieść: fartuch, pisak, wydrukowany przepis: "izolacja DNA"

Poprawka z biologii molekularnej dla studentów analityki medycznej.

Terminy poprawek z biologii molekularnej dla studentów analityki medycznej:

21 i 28. 01.2013 godzina 15.00.

Miejsce:

Zakład Biologii Molekularnej WUM (Biblioteka Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej).

Studenckie koło naukowe

Informujemy, że planowaną datą rozpoczęcia działalności studenckiego koła naukowego jest październik 2013.

Strony

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu BIOLOGIA MOLEKULARNA dla Kierunku FARMACJA

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu BIOLOGIA MOLEKULARNA  dla Kierunku FARMACJA odbędzie się dnia 5 września 2014 (piątek) o godzinie 12.00 w  dużej  sali ćwiczeń Katedry Farmacji Stosowanej i Bioinzynierii (parter).

Wyniki z testu biologia molekularna

  • Wyniki z testu zaliczeniowego z przedmiotu biologia molekularna (uwzględniono podwyższenie o 0,5 stopnia dla osób z maksymalną liczbą punktów z ćwiczeń).
  • Osobom,  które z testu zaliczeniowego otrzymały poniżej 18 punktów a jednocześnie uzyskały maksymalną ilość punktów z ćwiczeń wystawiono ocenę 3.
ZałącznikWielkość
PDF icon oceny66.41 KB
PDF icon oceny-c.d.17.14 KB

Zaliczenie z Biologii Molekularnej- farmacja III rok

Zaliczenie z Biologii Molekularnej- farmacja III rok

Test zaliczeniowy z Biologii Molekularnej odbędzie się 05.06.2014 o godzinie 10.30 w salach wykładowych:

sala A i sala Olszewskiego.

Test zaliczeniowy (30 pytań) obejmuje wiedzę z wykładu (20 pytań) oraz ćwiczeń (10 pytań).

Informujemy, że osoby które uzyskały 15 pkt. z ćwiczeń będą miały o pół stopnia podwyższoną ocenę z testu końcowego.

Spotkanie organizacyjne Koła Naukowego

Spotkanie organizacyjne Koła Naukowego odbędzie się w czwartek 6.03.2014 o godz. 13 w Bibliotece Katedry Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych Studentów.

Termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu "biologia molekularna"

Egzamin poprawkowy z biologii molekularnej dla analityki medycznej odbędzie się 13.02.14 o godzinie 15.15 w sali Olszewskiego.

Spotkanie magistrantów Katedry Farmacji Stosowanej i Bioinzynierii

Zapraszamy magistrantów Katedry Farmacji Stosowanej i Bioinzynierii na zebranie, które odbędzie się 17.02.2014 o godzinie 13.00 w bibliotece katedry.

Oceny z przedmiotu "biologia molekularna" dla analityki medycznej

Oceny z egzaminu "biologia molekularna"

db+: 55291

dst+ : nr albumu: 61975, 61984, 61987, 62002,

dst : nr albumu 61963, 61972, 61973, 61976, 61982, 61994, 65344, 61995, 62006, 61986

Egzamin poprawkowy odbędzie się w sesji poprawkowej.

BLOK BIOTECHNOLOGIA W OCHRONIE ZDROWIA

Seminarium z Hodowli Komórek Zwierzęcych odbędzie się  w Bibliotece
Katedry Farmacji Stosownej i Bioinżynierii dnia 9.12.13 o gadzinie 13.00.

Koło naukowe

Strony