Witamy na stronie Katedry Farmacji Stosowanej

Ćwiczenia "terapia genowa"

Ćwiczenia z przedmiotu terapia genowa rozpoczynają się 2.01.2013 o godzinie 11.00 w Zakładzie Biologii Molekularnej na WUM.

Oceny -Biologia Molekularna II rok analityki medycznej

Oceny -Biologia Molekularna II rok analityki medycznej. KLINKIJ TU.

Zaliczenie z Biologii Molekularnej- analityka medyczna II rok

Zalicznie z Biologii Molekularnej dla II roku analityki medycznej odbędzie się 17.12.12 o godzinie 13.00 -sala Krauzego.

Zmiana godziny ćwiczeń z biologii molekularnej

Informujemy, że od dnia 12.11.2012 ćwiczenia z biologii molekularnej będą rozpoczynać się o godzinie 13.00.

Uwaga!!!!!!!! studenci II roku analityki medycznej.

Wyniki pierwszego ćwiczenia zostaną omówione na najbliższych zajęciach praktycznych (5.11.2012).

Przypominamy, że na ćwiczenia należy przynieść: marker oraz wydrukowany protokół pt „preparatyka DNA”.

Studentów obowiązuje również znajomość materiału z poprzednich i bieżących zajęć.

Ćwiczenia z biologii molekularnej II rok analityki medycznej

Ćwiczenia z biologii molekularnej dla II roku analityki medycznej rozpoczynają się 22.10.2012 o godzinie 18.30 w Katedrze Biochemii WUM.

Hodowle komórek in vitro - seminaria i ćwiczenia

Zajęcia z hodowli komórek in vitro (seminaria i ćwiczenia) rozpoczną się we wtorek dnia 20.03.2012r. o godz. 14.30 w Centrum Onkologii (ul. Roentgena 5) w Zakładzie Biologii Komórki (budynek naukowo diagnostyczny 9. piętro).

Osoba odpowiedzialna za ćwiczenia: Agnieszka Zajkowska (tel. 660 406 618).

NOWE KOŁO NAUKOWE!

Studentów zainteresowanych tematyką biologii molekularnej, terapii genowej i diagnostyki molekularnej zapraszamy do nowo powstającego koła naukowego przy Zakładzie Biologii Molekularnej.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 26. marca o godz. 17.30 w Bibliotece Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej.

Więcej...

Pracownicy Zakładu Biologii Molekularnej gośćmi programu "Wieczór Odkrywców" Programu Pierwszego Polskiego Radia

"Biotechnologia molekularna, poszukiwanie nowych preparatów genowych, które mogłyby być nowymi lekami i bardzo dokładna diagnostyka molekularna - tym wszystkim zajmują się młodzi polscy naukowcy z Zakładu Biologii Molekularnej Wydziału Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego."

Więcej...

Framacja, III rok - biologia molekularna, zaliczenie poprawkowe.

Zaliczenie poprawkowe z Biologii Molekularnej odbędzie się w dniach 27.06 oraz 28.06 o godz. 14.00 w Bibliotece Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej.

Strony

studia podyplomowe Analityka Medyczna

Osobą do kontaktu w sprawach związanych z zajęciami z Biologii

molekularnej na studiach podyplomowych Analityki Medycznej  w roku

akademickim 2015/2016 jest mgr Agnieszka Zajkowska

agnieszka.zajkowska@wum.edu.pl

Zebranie Magistrantów realizujących prace dyplomowe w Katedrze Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii

Zebranie Magistrantów realizujących

prace dyplomowe


w Katedrze Farmacji Stosowanej

Plan zajęć blok Fakultatywny Kosmetologia Farmaceutyczna z Elementami Medycyny Estetycznej

Plan zajęć Fakultatywnego Bloku Programowego Kosmetologia Farmaceutyczna z Elementami Medycyny Estetycznej.

UWAGA. Plan może zostać nieznacznie zmodyfikowany. 

Oceny z testu z przedmiotu biologia molekularna.

Oceny z testu zaliczeniowego z przedmiotu biologia molekularna, który odbył się dnia 02.07.2015 (oceny).

Test poprawkowy odbędzie się 31.08.15 o godz 10.00 w Sali Ćwiczeń Katedry Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii

Zaliczenie z przedmiotu Biologia Molekularna

Zaliczenie z przedmiotu Biologia Molekularna dla kierunku Farmacja odbędzie się 2 lipca o godzenie 13.00

Grupa  1, 2, 3 i 4               Sala Olszewskiego

Grupa  5, 6 7, 8, 9             Sala Koskowskiego

Grupa 10 i 11                     Sala A

Wyniki egzaminu poprawkowego z Biologii Molekularnej II roku Analityki

Wyniki egzaminu poprawkowego z Biologii Molekularnej II roku Analityki

Medycznej. Osoby, które nie uzyskały minimalnej liczby punktów,

uprawniającej do zaliczenia egzaminu, proszone są o kontakt z

Kierownikiem Zakładu Biologii Molekularnej.


Wyniki egzaminu (pdf)

Egzamin poprawkowy z biologii molekularnej - Analityka Medyczna II rok

Egzamin poprawkowy z biologii molekularnej - Analityka Medyczna II rok 


Egzamin poprawkowy z biologii molekularnej odbędzie się 20.02.2015r o

godz. 9 w sali im. Krauzego.

Wyniki z egzaminu z Biologii Molekularnej - II rok Analityki Medycznej

Wyniki z egzaminu z Biologii Molekularnej - II rok Analityki Medycznej (pdf)

Egzamin z Biologii Molekularnej - II rok Analityki Medycznej

Egzamin z Biologii Molekularnej odbędzie się 4.02.2015r o godz. 10 w
salach im. Derynga oraz im. Krauzego.

Spotkanie magistrantów Katedry Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii

Spotkanie magistrantów Katedry Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii odbędzie się 04.11.2014 (wtorek) o godz. 17.00 w bibliotece katedry.

Strony