Witamy na stronie Katedry Farmacji Stosowanej

IFCC WorldLab EuroMedLab Berlin 2011

Miejsce: Niemcy, Berlin
Opis: W dniach 15-19 maja 2011 odbył się Międzynarodowy Kongres Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej, na którym miała miejsce prezentacja pracy mgr Agnieszki Zajkowskiej "MiRNA AS A NOVEL BIOMARKER OF MYOCARDIAL INJURY: STUDIES ON CABG PATIENTS".

III rok Farmacji, Biologia molekularna - zaliczenie.

Zaliczenie z biologii molekularnej odbędzie się w dniu 02.06.2011 w godzinach 10.30-12.30 w salach: im. Prof. Koskowskiego oraz im. Prof. Olszewskiego. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń i testu końcowego.

Hodowle komórek zwierzęcych in vitro - seminaria i ćwiczenia.

Seminarium I (05.04.2011) odbędzie się w sali im Prof. Derynga, Wydział Farmaceutyczny WUM. Pozostałe seminaria będą miały miejsce w bibliotece Zakładu Biochemii i Chemii Klinicznej WUM.

Ćwiczenia odbędą się w sali ćwiczeń Zakładu Biochemii i Chemii Klinicznej. Ćwiczenia poprowadzi mgr Agnieszka Zajkowska.

Hodowle komórek zwierzęcych in vitro - wykłady.

Wykłady z przedmiotu Hodowle komórek zwierzęcych in vitro będą odbywały się w bibliotece Zakładu Biochemii i Chemii Klinicznej WUM. Wykłady poprowadzi prof. dr hab. Maciej Małecki.

Jubileuszowa Konferencja „Nauka i dydaktyka w Katedrze Biochemii”

Miejsce: Wydział Farmaceutyczny WUM, sala wykładowa im. prof. Bolesława Olszewskiego, godz. 14:00

Strony

Oceny z zaliczenia testu poprawkowego z dn. 05.09.14

Oceny z zaliczenia testu poprawkowego z dn. 05.09.14 (tutaj)
Osoby których numery indeksów są zaznaczone na czerwono pilnie proszone są
o kontakt na adres e- mail  igadomska@wum.edu.pl lub kontakt telefoniczny
do sekretariatu katedry.

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu BIOLOGIA MOLEKULARNA dla Kierunku FARMACJA

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotu BIOLOGIA MOLEKULARNA  dla Kierunku FARMACJA odbędzie się dnia 5 września 2014 (piątek) o godzinie 12.00 w  dużej  sali ćwiczeń Katedry Farmacji Stosowanej i Bioinzynierii (parter).

Wyniki z testu biologia molekularna

  • Wyniki z testu zaliczeniowego z przedmiotu biologia molekularna (uwzględniono podwyższenie o 0,5 stopnia dla osób z maksymalną liczbą punktów z ćwiczeń).
  • Osobom,  które z testu zaliczeniowego otrzymały poniżej 18 punktów a jednocześnie uzyskały maksymalną ilość punktów z ćwiczeń wystawiono ocenę 3.
ZałącznikWielkość
PDF icon oceny66.41 KB
PDF icon oceny-c.d.17.14 KB

Zaliczenie z Biologii Molekularnej- farmacja III rok

Zaliczenie z Biologii Molekularnej- farmacja III rok

Test zaliczeniowy z Biologii Molekularnej odbędzie się 05.06.2014 o godzinie 10.30 w salach wykładowych:

sala A i sala Olszewskiego.

Test zaliczeniowy (30 pytań) obejmuje wiedzę z wykładu (20 pytań) oraz ćwiczeń (10 pytań).

Informujemy, że osoby które uzyskały 15 pkt. z ćwiczeń będą miały o pół stopnia podwyższoną ocenę z testu końcowego.

Spotkanie organizacyjne Koła Naukowego

Spotkanie organizacyjne Koła Naukowego odbędzie się w czwartek 6.03.2014 o godz. 13 w Bibliotece Katedry Farmacji Stosowanej i Bioinżynierii.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych Studentów.

Termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu "biologia molekularna"

Egzamin poprawkowy z biologii molekularnej dla analityki medycznej odbędzie się 13.02.14 o godzinie 15.15 w sali Olszewskiego.

Spotkanie magistrantów Katedry Farmacji Stosowanej i Bioinzynierii

Zapraszamy magistrantów Katedry Farmacji Stosowanej i Bioinzynierii na zebranie, które odbędzie się 17.02.2014 o godzinie 13.00 w bibliotece katedry.

Oceny z przedmiotu "biologia molekularna" dla analityki medycznej

Oceny z egzaminu "biologia molekularna"

db+: 55291

dst+ : nr albumu: 61975, 61984, 61987, 62002,

dst : nr albumu 61963, 61972, 61973, 61976, 61982, 61994, 65344, 61995, 62006, 61986

Egzamin poprawkowy odbędzie się w sesji poprawkowej.

Strony