Witamy na stronie Katedry Farmacji Stosowanej

IFCC WorldLab EuroMedLab Berlin 2011

Miejsce: Niemcy, Berlin
Opis: W dniach 15-19 maja 2011 odbył się Międzynarodowy Kongres Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej, na którym miała miejsce prezentacja pracy mgr Agnieszki Zajkowskiej "MiRNA AS A NOVEL BIOMARKER OF MYOCARDIAL INJURY: STUDIES ON CABG PATIENTS".

III rok Farmacji, Biologia molekularna - zaliczenie.

Zaliczenie z biologii molekularnej odbędzie się w dniu 02.06.2011 w godzinach 10.30-12.30 w salach: im. Prof. Koskowskiego oraz im. Prof. Olszewskiego. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń i testu końcowego.

Hodowle komórek zwierzęcych in vitro - seminaria i ćwiczenia.

Seminarium I (05.04.2011) odbędzie się w sali im Prof. Derynga, Wydział Farmaceutyczny WUM. Pozostałe seminaria będą miały miejsce w bibliotece Zakładu Biochemii i Chemii Klinicznej WUM.

Ćwiczenia odbędą się w sali ćwiczeń Zakładu Biochemii i Chemii Klinicznej. Ćwiczenia poprowadzi mgr Agnieszka Zajkowska.

Hodowle komórek zwierzęcych in vitro - wykłady.

Wykłady z przedmiotu Hodowle komórek zwierzęcych in vitro będą odbywały się w bibliotece Zakładu Biochemii i Chemii Klinicznej WUM. Wykłady poprowadzi prof. dr hab. Maciej Małecki.

Jubileuszowa Konferencja „Nauka i dydaktyka w Katedrze Biochemii”

Miejsce: Wydział Farmaceutyczny WUM, sala wykładowa im. prof. Bolesława Olszewskiego, godz. 14:00

Strony

Pracownicy Zakładu Biologii Molekularnej gośćmi programu "Wieczór Odkrywców" Programu Pierwszego Polskiego Radia

"Biotechnologia molekularna, poszukiwanie nowych preparatów genowych, które mogłyby być nowymi lekami i bardzo dokładna diagnostyka molekularna - tym wszystkim zajmują się młodzi polscy naukowcy z Zakładu Biologii Molekularnej Wydziału Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego."

Więcej...

Framacja, III rok - biologia molekularna, zaliczenie poprawkowe.

Zaliczenie poprawkowe z Biologii Molekularnej odbędzie się w dniach 27.06 oraz 28.06 o godz. 14.00 w Bibliotece Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej.

IFCC WorldLab EuroMedLab Berlin 2011

Miejsce: Niemcy, Berlin
Opis: W dniach 15-19 maja 2011 odbył się Międzynarodowy Kongres Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej, na którym miała miejsce prezentacja pracy mgr Agnieszki Zajkowskiej "MiRNA AS A NOVEL BIOMARKER OF MYOCARDIAL INJURY: STUDIES ON CABG PATIENTS".

III rok Farmacji, Biologia molekularna - zaliczenie.

Zaliczenie z biologii molekularnej odbędzie się w dniu 02.06.2011 w godzinach 10.30-12.30 w salach: im. Prof. Koskowskiego oraz im. Prof. Olszewskiego. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń i testu końcowego.

Hodowle komórek zwierzęcych in vitro - seminaria i ćwiczenia.

Seminarium I (05.04.2011) odbędzie się w sali im Prof. Derynga, Wydział Farmaceutyczny WUM. Pozostałe seminaria będą miały miejsce w bibliotece Zakładu Biochemii i Chemii Klinicznej WUM.

Ćwiczenia odbędą się w sali ćwiczeń Zakładu Biochemii i Chemii Klinicznej. Ćwiczenia poprowadzi mgr Agnieszka Zajkowska.

Hodowle komórek zwierzęcych in vitro - wykłady.

Wykłady z przedmiotu Hodowle komórek zwierzęcych in vitro będą odbywały się w bibliotece Zakładu Biochemii i Chemii Klinicznej WUM. Wykłady poprowadzi prof. dr hab. Maciej Małecki.

Jubileuszowa Konferencja „Nauka i dydaktyka w Katedrze Biochemii”

Miejsce: Wydział Farmaceutyczny WUM, sala wykładowa im. prof. Bolesława Olszewskiego, godz. 14:00

First news testing

Strony