Witamy na stronie Katedry Farmacji Stosowanej

IFCC WorldLab EuroMedLab Berlin 2011

Miejsce: Niemcy, Berlin
Opis: W dniach 15-19 maja 2011 odbył się Międzynarodowy Kongres Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej, na którym miała miejsce prezentacja pracy mgr Agnieszki Zajkowskiej "MiRNA AS A NOVEL BIOMARKER OF MYOCARDIAL INJURY: STUDIES ON CABG PATIENTS".

III rok Farmacji, Biologia molekularna - zaliczenie.

Zaliczenie z biologii molekularnej odbędzie się w dniu 02.06.2011 w godzinach 10.30-12.30 w salach: im. Prof. Koskowskiego oraz im. Prof. Olszewskiego. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń i testu końcowego.

Hodowle komórek zwierzęcych in vitro - seminaria i ćwiczenia.

Seminarium I (05.04.2011) odbędzie się w sali im Prof. Derynga, Wydział Farmaceutyczny WUM. Pozostałe seminaria będą miały miejsce w bibliotece Zakładu Biochemii i Chemii Klinicznej WUM.

Ćwiczenia odbędą się w sali ćwiczeń Zakładu Biochemii i Chemii Klinicznej. Ćwiczenia poprowadzi mgr Agnieszka Zajkowska.

Hodowle komórek zwierzęcych in vitro - wykłady.

Wykłady z przedmiotu Hodowle komórek zwierzęcych in vitro będą odbywały się w bibliotece Zakładu Biochemii i Chemii Klinicznej WUM. Wykłady poprowadzi prof. dr hab. Maciej Małecki.

Jubileuszowa Konferencja „Nauka i dydaktyka w Katedrze Biochemii”

Miejsce: Wydział Farmaceutyczny WUM, sala wykładowa im. prof. Bolesława Olszewskiego, godz. 14:00

Strony

Zaliczenie z Biologii Molekularnej- analityka medyczna II rok

Zalicznie z Biologii Molekularnej dla II roku analityki medycznej odbędzie się 17.12.12 o godzinie 13.00 -sala Krauzego.

Zmiana godziny ćwiczeń z biologii molekularnej

Informujemy, że od dnia 12.11.2012 ćwiczenia z biologii molekularnej będą rozpoczynać się o godzinie 13.00.

Uwaga!!!!!!!! studenci II roku analityki medycznej.

Wyniki pierwszego ćwiczenia zostaną omówione na najbliższych zajęciach praktycznych (5.11.2012).

Przypominamy, że na ćwiczenia należy przynieść: marker oraz wydrukowany protokół pt „preparatyka DNA”.

Studentów obowiązuje również znajomość materiału z poprzednich i bieżących zajęć.

Ćwiczenia z biologii molekularnej II rok analityki medycznej

Ćwiczenia z biologii molekularnej dla II roku analityki medycznej rozpoczynają się 22.10.2012 o godzinie 18.30 w Katedrze Biochemii WUM.

Hodowle komórek in vitro - seminaria i ćwiczenia

Zajęcia z hodowli komórek in vitro (seminaria i ćwiczenia) rozpoczną się we wtorek dnia 20.03.2012r. o godz. 14.30 w Centrum Onkologii (ul. Roentgena 5) w Zakładzie Biologii Komórki (budynek naukowo diagnostyczny 9. piętro).

Osoba odpowiedzialna za ćwiczenia: Agnieszka Zajkowska (tel. 660 406 618).

NOWE KOŁO NAUKOWE!

Studentów zainteresowanych tematyką biologii molekularnej, terapii genowej i diagnostyki molekularnej zapraszamy do nowo powstającego koła naukowego przy Zakładzie Biologii Molekularnej.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 26. marca o godz. 17.30 w Bibliotece Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej.

Więcej...

Pracownicy Zakładu Biologii Molekularnej gośćmi programu "Wieczór Odkrywców" Programu Pierwszego Polskiego Radia

"Biotechnologia molekularna, poszukiwanie nowych preparatów genowych, które mogłyby być nowymi lekami i bardzo dokładna diagnostyka molekularna - tym wszystkim zajmują się młodzi polscy naukowcy z Zakładu Biologii Molekularnej Wydziału Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego."

Więcej...

Framacja, III rok - biologia molekularna, zaliczenie poprawkowe.

Zaliczenie poprawkowe z Biologii Molekularnej odbędzie się w dniach 27.06 oraz 28.06 o godz. 14.00 w Bibliotece Katedry Biochemii i Chemii Klinicznej.

IFCC WorldLab EuroMedLab Berlin 2011

Miejsce: Niemcy, Berlin
Opis: W dniach 15-19 maja 2011 odbył się Międzynarodowy Kongres Chemii Klinicznej i Medycyny Laboratoryjnej, na którym miała miejsce prezentacja pracy mgr Agnieszki Zajkowskiej "MiRNA AS A NOVEL BIOMARKER OF MYOCARDIAL INJURY: STUDIES ON CABG PATIENTS".

III rok Farmacji, Biologia molekularna - zaliczenie.

Zaliczenie z biologii molekularnej odbędzie się w dniu 02.06.2011 w godzinach 10.30-12.30 w salach: im. Prof. Koskowskiego oraz im. Prof. Olszewskiego. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie ćwiczeń i testu końcowego.

Strony