Ilona Szabłowska-Gadomska

Dr n.med. Ilona Szabłowska-Gadomska

kontakt:

igadomska@wum.edu.pl

Jestem pracownikiem Zakładu Biologii Molekularnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego od 2012. Obecnie zajmuje się wyprowadzaniem linii komórkowej raka jajnika.  Moja praca doktorska dotyczyła indukcji pluripotencjalności i była realizowana w Zakładzie Neurobiologii Naprawczej w Pracowni Bioinżynierii Komórek Macierzystych Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk.

Poza nauką interesuje się sztuką filmową.

Prowadzę zajęcia dydaktyczne:

 • Biologia molekularna
 • Hodowle komórek zwierzęcych in vitro

Mój dorobek naukowy:

Publikcje:

 • Szablowska-Gadomska I,  Sypecka J, Zayat V, Podobinska M, Pastwinska A, Pienkowska –Grela B, Buzanska L.Treatment with small molecules is an important milestone towards the induction of pluripotency in neural stem cells derived from human cord blood, Acta Neurobiol Exp (Wars). 2012;72(4):337-50.
 • Habich A, Szablowska-Gadomska I,  Zayat V, Buzanska L, Domańska-Janik K. Epigenetic and molecular signatures of HUCB-NSC neural differentiation Acta Neurobiol Exp. 2013;73(1):143-56.
 • Sypecka J, Sarnowska A, Szabłowska-Gadomska I,  Domanska-Janik K, Lukomska B. Local microenvironment modulates the fate-choice of glia-committed NG2 progenitors: hippocampus versus spinal cord Acta Neurobiol Exp. 2013;73(1):116-29.
 • Szablowska-Gadomska I , Zayat V, Buzanska L. (2011) Influence of low oxygen tensions on expression of pluripotency genes in stem cells. Acta Neurobiol Exp 71: 86-93

Doniesienia zjazdowe:

 • M. Mojsa, I. Szablowska-Gadomska, L. Buzanska: Influence of low oxygen tension on proliferation and differentiation of Human Umbilical Cord Blood Neural Stem Cell (HUCB-NSC). NEURONUS  IBRO&IRUN Neuroscience Forum Krakow 2012

 • I. Szablowska-Gadomska, K. Drela, M. Mojsa, H. Winiarska, K. Domanska-Janik, L.Buzanska: Neural stem cells and low oxygen tension: interplay between pluripotent, differentiation and hypoxia inducible factors gene activity.
  The 8th FENS Forum of Neuroscience Barcelona 2012
 • I. Szablowska-Gadomska, H. Winiarska, L. Buzanska: Induction of pluripotency genes in cord blood derived neural stem cells. NEURONUS  IBRO&IRUN Neuroscience Forum Krakow 2012
 • Drela K., Szablowska-Gadomska I., Jurga M., Lukomska B., Forazz N., McGuckin C., Domanska-Janik K: Lowered oxygen increases proliferation and pluripotent/neural stem marker expression in huc-msc culture. 7th International Symposium on Neuroprotection and Neurorepair, Potsdam, Germany 2012

 • I. Szablowska-Gadomska, H. Winiarska, L. Buzanska: Epigenetic stimulation of pluripotency genes in cord blood derived neural stem cells. International Congress of Polish Neuroscience Society, Łódż 2011

 • I.Szablowska-Gadomska, V. Zayat, H. Winiarska, L. Buzanska: Influence of low oxygen tensions on expression of pluripotency genes in HUCB-NSC. The 10th International Symposium “Molecular Basis of Pathology and Therapy in Neurological Disorders” Warsaw, 2010

 • J Sypecka, W. Zayat, I. Szabłowska- Gadomska, O. Habich, L. Buzanska: Generation of stable HEK293 cell lines expressing cell reprogramming factors. The 10th International Symposium “Molecular Basis of Pathology and Therapy in Neurological Disorders” Warsaw, 2010

 • J Sypecka, A Sarnowska, I. Szabłowska-Gadomska, B Lukomska, K Domanska-Janik: Heterogeneity of the local tissue microenvironment influences differentiation of NG2 cells. The 10th International Symposium “Molecular Basis of Pathology and Therapy in Neurological Disorders” Warsaw, 2010

 • J Sypecka, A Sarnowska, I. Szabłowska-Gadomska, L. Strojek, K Domanska-Janik: The fate-decision of NG2 cells depends on the local tissue microenvironment. 6th International Symposium on Neuroprotection and Neurorepair, Rostock, Germany, 2010

 • J Sypecka, A Sarnowska, I. Szabłowska-Gadomska, H Winiarska, K Domanska-Janik:The fate of glial progenitors is dictated by the local tissue microenvironment. 7th Forum of European Neuroscience, Amsterdam, Nederlands 2010

 • Wróblewska S., Misiewicz A., Spera M., Szabłowska-Gadomska I.: Poszukiwanie i analiza polimorfizmów w obrębie genów szlaku biosyntezy kwasu foliowego. II Polski Kongres Genetyki, SGGW, , Warszawa 2007