Jesteś tutaj

Współpraca

 W oparciu o dotychczasowe doświadczenia nawiążemy współpracę w zakresie badań związanych z szeroko pojętą terapią eksperymentalną i diagnostyką molekularną.

Studentów i doktorantów zachęcamy do wykonania u nas prac naukowo-badawczych. Studentów trzeciego lub czwartego roku chętnych do wykonywania prac magisterskich w naszym zakładzie zapraszamy do zapoznania się z warunkami przyjęcia i tematami prac. Warunki przyjęcia na studia doktoranckie znajdziecie tutaj. Od kandydatów oczekujemy dużej samodzielności, ODWAGI i CIERPLIWOŚCI.

 

Współpracują z nami:

Instytut Matki i Dziecka: współpraca w zakresie opracowywania przeciwnowotworowych preparatów genowych dla dzieci onkologicznych.

Dermika: współpraca w zakresie badań nad lekami genowymi do stosowania na skórę.

Centrum Onkologii – terapia genowa nowotworów, próby kliniczne terapii genowej nowotworów ginekologicznych z wykorzystaniem niewirusowych preparatów genowych.

Instytut Kardiologii w Warszawie – terapia genowa chorób naczyniowo-sercowych – próby kliniczne terapeutycznej angiogenezy u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca; poszukiwanie nowych niebiałkowych biomarkerów chorób naczyniowo-sercowych w zakresie mikroRNA.

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – terapia genowa chorób naczyniowo-sercowych – próby kliniczne terapeutycznej angiogenezy u chorych na cukrzycę.

II Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – terapia genowa chorób naczyniowych – próby kliniczne terapeutycznej angiogenezy u pacjentów z chorobą niedokrwienną kończyn. Poszukiwanie nowych niebiałkowych biomarkerów chorób naczyniowych.