Jesteś tutaj

Maciej Małecki


prof. dr hab. n. farm. Maciej Małecki
kierownik Zakładu

Kontakt:
email: maciej.malecki@wum.edu.pl
telefon: 606-448-502

Wykształcenie

 • 1997 – magister analityki medycznej, Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Bydgoszczy (1992-1997);
 • 2000 – magister (biologia molekularna), Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń (1995-2000);
 • 2005 – magister (farmacja apteczna), Wydział Farmaceutyczny Akademii Medycznej w Warszawie (1999-2005).

 


Stopnie i tytuł naukowy

 • 2001 – dr n. med.
 • 2006 – dr hab. n. med.
 • 2010 – prof. dr hab. n. farm.

 

Praca zawodowa

 • 1997-1998 – Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, Warszawa (asystent);
 • od 1998 – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa (asystent, adiunkt, docent, prof.);
 • od 2004 – Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny, Warszawa (wykładowca, adiunkt, prof.).

 


Staże naukowe zagraniczne

 • 2000 – Temple University, Philadelphia, USA;
 • 2003 – Deutsche Krebsforschung Zentrum, Heidelberg, Niemcy;
 • 2004 – Universitat Autonoma de Barcelona, Barcelona, Hiszpania;
 • 2004 – Evry University/Genethon, Francja;
 • 2007 – Evry Genethon/Faculty of Pharmacy, Paris, Francja.

 

Dydaktyka

 • Biochemia – ćwiczenia, seminaria, egzamin.
 • Biologia molekularna – ćwiczenia, wykłady.
 • Terapia genowa – ćwiczenia, seminaria, wykłady.
 • Magistranci, doktoranci farmacji, analityki medycznej, biotechnologii.

 

Granty

 • Granty własne MNiSzW: [1998-2001] – 2 P05A 03414; [2000-2001] – 4 P05A 03318; [2002-2004] – 3 P05A 02122; [2004-2007] – PBZ-KBN 099/P05/01 (grant zamawiany); [2004-2007] – 2 P05E 07126; [2005-2008] – 2 P05E 03328; [2006-2009] – 401 077 32/1925; [2006-2009] – 0834/P01/2006/30; [2010-2012] – N N405 615238; [2010-2012] – N N405 456039; [2011-2014] – N N402 498740;
 • Grant europejski (POIG): [2010-2014] – WND-POIG.01.03.01-14-036/09, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

 

Patenty
Preparaty genowe stymulujące i hamujące neowaskularyzację.

 • Patenty RP: PL 203650 B1 „Polipeptyd, polinukleotyd, kaseta ekspresyjna, wektor plazmidowy, ich zastosowanie w terapii genowej oraz środek farmaceutyczny”; PL 194452 B1 „Wektor ekspresyjny do terapii genowej stanów niedokrwiennych, oligonukleotydowe startery oraz sposób otrzymywania wektora ekspresyjnego do terapii genowej stanów niedokrwiennych”.
 • Patent europejski: EP 1 556 494 B1 „Bicistronic vector encoding A VEGF an FGF, use thereof”.


Stypendia naukowe

 • 1999 – Fundacja im. Stefana Batorego, stypendium zagraniczne dla młodych naukowców;
 • 2002-2003 – Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP), stypendium dla młodych naukowców;
 • 2003 i 2004 – FEBS YTF grant;
 • 2004 – European Union, Vect Euro Train grant;
 • 2009 i 2010 – Fundacja im. Jakuba hr. Potockiego, stypendia konferencyjne – SFCGT, Paris.

 

 

 

Nagrody

 • 2003 – Fundacja na rzecz Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny (Polpharma), „Nagroda za stworzenie preparatu do terapii genowej stanów niedokrwiennych”.
 • 2006 – Rektor AM w Warszawie, „Nagroda zespołowa dydaktyczna trzeciego stopnia za współautorstwo opracowania programów i metod nauczania biologii molekularnej i wdrożenie ich do realizacji na dwóch kierunkach studiów Farmacja i Analityka Medyczna”.

 

Publikacje, konferencje, organizacje

 • Autor i współautor 65 pełnotekstowych prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i o zasięgu międzynarodowym; 50 doniesień zjazdowych opublikowanych w formie streszczeń.
 • Promotor 5 rozpraw doktorskich (2 zakończone przewody, trzy przewody otwarte).
 • Recenzent 3 rozpraw doktorskich, 1 habilitacyjnej.
 • Członek Société Francophone de Thérapie Cellulaire et Génique (SFTCG), American Society of Gene Therapy (ASGT), Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego (PTFarm), Polskiego Towarzystwa Biochemicznego (PTBioch). Przewodniczący zespołu ekspertów w dziale Nauk o Życiu (NZ) Narodowego Centrum Nauki (NCN, Kraków).